شهروند سرویسکار

بهبود سرمایش کولر گازی را از زبان تعمیر کار حرفه ای بخوانید کولر گازی به دلیل نحوه عملکردش که رطوبت هوا را گرفته و محیط در بسته را خشک و خنک نگه می دارند از کولر آبی که برعکس رطوبت هوا می‌شود همواره محبوب تر بوده و اسباب آسایش استفاده… ادامه »بهبود سرمایش کولر گازی