پرش به محتوا
تعمیرگاه تخصصی تهران تهویه

ارور پکیج های مختلف

ارور پکیج های مختلف را از اینجا پیدا کنید ، کافیست روی مدل پکیج تان کلیک کنید

۱. دلیلِ ارورِ پیش آمده را پیدا کنید

۲. سپس مطلب آموزش تعمیر پکیج بر اساس دلیل ارور را بخوانید

ارور پکیج بوتان = مدل CV | کالدا ونزیا و اپتیما | مدل پرلا | مدل پارما و بیتا | مدل روما | مدل ورونا | مدل بنسر پرو

ارور پکیج ایران رادیاتور = مدل M ، B، Bm، E | مدل L | مدل K

ارور پکیج گلدیران = پرستیژ و پایونیر | مکس الیت

ارور پکیج تاچی = نوع A | نوع B | مدل اکو (eco ) و نوع C و D

ارور پکیج ایساتیس = نیو استار و مهر | سوپرلوکس

ارور پکیج مرکوری = مدل مگاترم | مدل مرکوری | مدل جنیوس

ارور پکیج بایکان = سان مون | نایلا پلاس

ارور پکیج باکسی = مدل اکو ۳ | مدل لونا ۳

ارور پکیج

ارور پکیج بوتان

ارور پکیج بوتان CV

ارور پکیج بوتان CV <= کلیک کنید

E1= نبود شعله-قطع گاز

E2=فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد

E3= رفع نشدن مشکل دودکش ویا کلید ایمنی پرشر سوئیچ هوا بعد از دوقیقه

E4=خطای مدولاتور شیر گاز

E5=اشکال در سنسور مدار گرمایش(NTC)

E6=اشکال در سنسور مدار آبگرم مصرفی (NTC)

E7=وصل نبودن کلید پرشر سوئیچ هوا پس از روشن شدن فن

E8=اشکال در حسگر محیط خارجی

E9= دمای آب مدار گرمایش از ۹۵ درجه بیشتر شده است .

E13=خرابی برد یا مشکل نرم افزاری برد .

E15=مشکل در دودکش و یا قطع شدن کلید پرشر سوئیچ هوا

E17= فعال شدن کلید حرارتی دودکش یا ترموستات ۷۵ درجه دودکش ( مدل بدون فن )

E25=یخ زدن مبدل اصلی یا یخ زدن آب داخل مبدل اصلی پکیج

E27=اشکال در کلید ایمنی پرشر سوئیچ هوا

E29= وجود مشکل در مدار برق رسانی شیر گاز .

E99= ارور عدم تشخیص فن دار بودن ، خرابی برد

ارور پکیج بوتان اپتیما و کالدا ونزیا

ارور پکیج بوتان اپتیما و کالدا ونزیا «« کلیک کنید

چراغ قرمز ثابت

۱_ ایراد در سنسور گرمایش ntc و ۲_ خرابی پرشر سوئیچ هوا ۳_ عدم تشکیل یا تشخیص شعله ۴_ اشکال در کیلید حداقل فشار آب ( عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش ) ۵_ خرابی برد پکیج

چراغ قرمز چشمک زن = باز شدن کلید حرارتی

 چراغ سبز ثابت = مشعل روشن است و پکیج در حال کار است

چراغ زرد ثابت = قطع شدن سنسور آب مصرفی (NTC)

چراغ زرد چشمک زن = وضعیت حداکثر توان

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ یک ثانیه خاموش ) = حالت آماده به کار(عدم تقاضا)

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ نیم ثانیه خاموش ) =۱_ حالت زمستانه ۲_ حالت انتظار ۳ _ اشکال در پرشر سوئیچ هواو مجموعه ی فن ۴ _گریپاز بودن پمپ ۵_ اشکال در کلید حداقل فشار آب ( تا ده دقیقه ) ۶_ قفل کردن ان تی سی ها روی یک مقاومت کاذب ۷_ اشکال در فشار چگالیده

ارور پکیج بوتان پرلا

E01=عدم تشخیص شعله (شیر گاز ،جرقه زنی ، حسگر)

E02=قطعی ،خرابی ویا عمل کردن کلید حرارتی

E03=اشکال در پرشر سوئیچ هوا ،مجموعه دود ،ترموستات دود

E04=عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

E06=قطعی NTC آبگرم مصرفی ( سنسور )

E7=قطعی NTC گرمایش ( سنسور )

E11=حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز

دما+چشمک زن = #عمل نمودن پرشر سوئیچ هوا #ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن #کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش

ADJ=تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

ارور پکیج بوتان پارما و بیتا

چراغ سبز و قرمز ثابت = اشکال در سنسور آب مصرفی (ntc)

چراغ قرمزچشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن۰.۵ ثانیه خاموش = قطع شدن ترموستات حدپارازیت شعله

چراغ قرمز چشمک زن خیلی سریع ۰.۲ ثانیه روشن ۰.۲ ثانیه خاموش = اشکال در سنسور گرمایش (ntc)

چراغ سبز چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ ثانیه خاموش = قطع بودن پرشر آب ( عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش) یا قطع بودن پرشر سوئیچ هوا

ارور پکیج بوتان روما

A01= عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

A02= فعال شدن کلید حرارتی

A03= ایراد در پرشر سوئیچ هوا | خرابی ترموستات دود در مدل بدون فن | ایراد در مجموعه فن

A04=اشکال در کلید حداقل فشار آب

A05=خرابی برد

A06=حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده- انفجاری روشن شده

A07 = ایراد در سنسور آب مصرفی NTC

A11 = ایراد در سنسور گرمایش NTC

ADJ= تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش

در هنگام باز شدن آب چشمک زن تابستانه و زمستانه = اشکال در پرشر سوئیچ هوا ، مجموعه فن (تا ۱۰ دقیقه)

در هنگام باز شدن آب چشمک زن تابستانه و زمستانه =اشکال در کلید حداقل فشار آب (۱۰ دقیقه)

ارور پکیج بوتان ورونا

E01=وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی

E02= عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن

E03=عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل

E04= پایین بودن فشار آب مدار گرمایش

E06= خرابی سنسور دمای آبگرم مصرفی ntc

E07=خرابی سنسور دمای مدار گرمایش یا قطعی سیم آن ntc

E09=عدم گردش آب مدار

E11=پارازیت شعله (تداخل امواج مغناطیسی اطراف پکیج)

E12=قطعی سیم مدولاتور شیر گاز

E28= تکرار متوالی یک خطا بیش تر از ۵ بار

ارور پکیج بوتان بنسر پرو

۱۰= قطعی گازخرابی حسگر شعله

۱۱=انفجاری روشن شدن

۲۰=کلید حرارتی

۲۱=خرابی یا قطع سنسور الکترود تشخیص شعله

۲۲=سنسور ترموستات دود (مدل بدون فن )

۳۰و۳۱=خرابی فن و پرشر سوئیچ هوا بعد از یک دقیقه

۴۰=پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه

۴۱=پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

۴۲=خرابی ترنسدیوسر(حسگر) فشار آب

۵۱تا۵۹=خرابی برد کنترل .

۶۰=خرابی NTC مصرفی

۷۰و۷۱=خرابی NTC گرمایش

۷۷=خرابی NTC گرمایش از کف

J0= #خرابی برد کنترل#خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر

J1= قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی پس از یک دقیقه

ارور پکیج ایران رادیاتور

ارور ایران رادیاتور مدل M ، B، Bm، E

ارور پکیج ایران رادیاتور «« کلیک کنید

ارور  ۴۰ ۳۰  = برد الکترونیک معیوب است

ارور ۸۰ =  ترموستات حد قطع شده ( عمل کرده )

ارور ۷۰ = گرم شدن بیش از حد پکیج ( مبدل بیش از ۱۰۵ کلاهک تعدیل بیش از ۸۵ )

ارور ۷۰ ۸۰ = سنسور یون شعله را تشخیص نداده

ارور ۶۰ ۸۰ = یخ زدایی با پمپ در حین کار

ارور ۶۰ ۷۰ = یخ زدایی با مشعل در حین کار

ارور ۵۰ ۷۰ ۸۰ = اشکال ترموستات آبگرم مصرفی ( ایجاد اتصال کوتاه در ان تی سی آبگرم مصرفی )

ارور ۵۰ ۶۰ = اشکال ترموستات شوفاژ (  ایجاد اتصال کوتاه در ان تی سی شوفاژ )

ارور ۴۰ ۷۰ ۸۰ = ترموستات حد قطع کرده ولی دمای خوانده شده ی ترموستات نرمال است

ارور ۴۰ ۷۰ = پرشر سوئیچ اب در حالت قطع میباشند مدار ان باز شده

ارور ۴۰ ۸۰ = احتمال نشت دود به داخل محیط ترموستات دودکش  قطع است ( این ارور برای پکیج های بدون فن است )

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ =پرشر هوا باز است اما فن کار میکند

ارور ۴۰ ۶۰ ۷۰ = پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند

ارور ایران رادیاتور مدل L

کدE1= پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع میباشد

کدE2 = عیب یابی یون حین کارکد

E8= ترموستات حدی در ۱۰۵ درجه عمل کرده است .یعنی قطع کرده است مدل L24CF

کد E10= نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)

کد E99-E30-E12= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد (اتصال کوتاه کرده است )

کد E32= ترمیستور یا ntc مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار ان باز است)

کدE41= ترمیستور یا ntc آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است )

کد E42= ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(مدار آن باز است)مدل L24FF

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد مدل L24FF

کد E51 = فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است

کد E88 = پکیج بیش از اندازه گرم شده بالاتر از ۸۹ درجه و کمتر از ۱۰۵ درجه

کد AF =هنگامی که سیستم ضد یخ زدگی فعال میشود نمایشگر علامت AF رو نمایش میده

ارور ایران رادیاتور مدل K

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حد ۱۰۵ درجه عمل کرده است (مدار آن قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور یا ntc مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمیستور یا ntc آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

ارور پکیج گلدیران

ارور گلدیران پرستیژ و پایونیر

کد E1 = عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

کد E2 = حرارت بیش از حد

کد E3یا EA= اشکال در تهویه – پرشر فن

کدE4=افت فشار در مدار گرمایش(کمبود آب)

کد E6 =و NTC آبگرم مصرفی خراب است

کد E7=و NTC گرمایش خراب است

کد E9= منجمد شدن سیستم گرمایش

ارور گلدیران مکس الیت

کد E0 = خطای سنسور آب سرد ورودی

E1 = کمبود فشار آب

E2= مشکل در برقراری شعله

E3 = مشکل در سنسور آب مدار گرمایش

E4 = مشکل در سنسور آب گرم مصرف

E7 = دمای بیش از حد مجاز مدار گرمایش

EE= انتخاب غلط کلید DIP روی برد کنترل

ارور پکیج تاچی

ارور تاچی مدل اکو و نوع D و نوع C

کد E1 = نقص در تهویه

کد E2= نقص در سنسور گرمایشی

کد E3= نقص در سنسور آب گرم بهداشتی

کد E4 = نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)

کد E5 = نقص در مدار شیر گاز

کد E6 = نقص در احتراق

کد E7 = نقص در شعله

کد E8 = نقص در فشار گاز

کد E9 = نقص به علت یخ زدگی

کد EB = نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن

کد EC=نقص در برد الکتریکی

کد EP=نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش

ارور تاچی نوع A یا (TYPE A)

کد E1 = نقص در احتراق ( عدم تشکیل ویا تشخیص شعله )

کد E2= نقص به علت گرم شدن بیش از حد

کد E3 = نقص در تهویه

کد E4 = نقص به علت کم بودن آب در مدار

کد E6 = #نقص در سنسور دمای آبگرم

کد E7 = نقص در سنسور دمای گرمایش

ارور تاچی نوع B یا (TYPE B)

کد E1 = نقص در احتراق

کد E2 =نقص در تهویه

کد E3 = نقص در سنسور تهویه

کد E4 = نقص به علت گرم شدن بیش از حد

کد E5 = نقص در سنسور دمای ورودی- در مدل تک مبدله حسگر NTC G14 معیوب است- در مدل دو مبدله آی سی برد کنترل خراب شده

کد E6=#نقص در حسگر دمای آب گرم بهداشتی #کابل ارتباطی قطع است #حسگر دمای آب گرم معیوب است

کد E7= نقص در حسگر دمای مدار گرمایش #حسگر دمای مدار گرمایش عیب دارد#کابل ارتباطی قطع است

کد E8 = نقص در مدار الکتریکی

کد E9= کمبود فشار آب در مدار

ارور پکیج ایساتیس

ارور ایساتیس نیو استار و مهر

کدE0= خطای سنسور آب ورودی

کد E1= کمبود فشار آب در مدار

کد E2= نبود شعله

کد E3= اشکال درNTC گرمایش

کدE4= اشکال در NTC مصرفی

کد E5=دستگاه در حالت تابستانه است

کد E6 = عیب در سیستم تهویه

کدE7= گرمای بیش ازحد

کدE8= عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش

کدE9 = محل جامپر S4 را تغییر دهید

کد EE = دیپ سوییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جا بهجا شده

ارور ایساتیس سوپر لوکس

۹۰=افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش

۵۰و۴۰ =عدم گردش آب کافی

۶۰و۷۰=قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور دمای گرمایش ، مسیر رفت مرکزی

۷۰و۸۰= قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور دمای گرمایش ، مسیر برگشت مرکزی

۷۰= خطا ارتباط برد اصلی با پنل کنترل

۴۰و۵۰و۶۰و۷۰و۸۰= زدن کلید RESET بیشتر از ۵ بار

۸۰=خطا برد اصلی

۴۰و۶۰و۸۰=خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله

۵۰و۶۰و۸۰=خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله علامت شعله =عدم تشخیص شعله

۵۰و۶۰و۷۰=شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر بسته است

۵۰و۶۰و۸۰=قطع شعله به دلیل خیزش شعله

علامت خانه = نقص در خروج گازهای احتراق -خطای پرشر سوییچ هوا

ارور پکیج مرکوری

ارور پکیج مرکوری «« کلیک کنید

ارور مرکوری مدل مگاترم

E1 = عدم تشکيل و يا تشخيص شعله

E2 = افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از ۹۵ °c (فعال شدن کليد حرارتی)

E3 = انسداد دودکش، خطای پرشر سوئيچ دود

E4 = افت فشار آب مدار گرمايش

E6 = سنسور آبگرم مصرفی خراب شده است

E7 = سنسور مدار گرمايش خراب شده است

E9 = آب دستگاه در معرض يخ زدگی است.

E10 = وجود رسوب در مبدل حرارتی

ارور مرکوری مدل جنیوس

ارور Sy = سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (NTC)

ارور CS = سنسور رفت مدار گرمایش خراب است (NTC)

ارور Fy= فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود

ارور HS = سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است (NTC) کار می کند

ارور پکیج مرکوری

E0 = افت فشار آب مدار گرمايش

E1 = عدم تشکيل يا تشخيص شعله

EE= سنسور آبگرم مصرفی خراب شده است

E4 =انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود

E5 = انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ هوا

E6 = حسگر شعله

E7 = بالا رفتن دمای مدار گرمايش

E8 = بالا رفتن دمای مدار رفت گرمايش ( بیش از ۸۵ درجه )

E9 = افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از ۹۵ درجه (فعال شدن کليد حرارتی)

EF = دمای آبگرم مصرفی از ۸۵ °c تجاوز نموده

EL = سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد.

EC = سوکت های روی برد يا برد کنترل

ارور پکیج بایکان

ارور بایکان سان موون

کد E01 = عدم تشکیل یا تشخیص شعله

کد E02= انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود (مدلهای بدون فن ) و انسداد دودکش یا خطای پرشر سوییچ هوا ( مدلهای فن دار )

کد E03= خطای عملکرد سنسور گرمایش (NTC)

کد E04 = خطای عملکرد سنسور مصرفی (NTC)

کد E05 = اشکال در مدولاتور شیر گاز

کد E06= افزایش بیش از حد دما به بیش از ۹۰ درجه

کد E07 = اشکال در پمپ یا عدم گردش آب

کد E08 = افت فشار آب مدار گرمایش

کد E09 = فعال شدن کلید حرارتی

ارور بایکان نایلا پلاس

چشمک زدن led30 = خطای عملکرد سنسور گرمایش (NTC)

چشمک زدن LED40 = خطای عملکرد سنسور آبگرم مصرفی (NTC)

چشمک زدن LED50= افت فشار آب مدار گرمایش

چشمک زدن LED60= انسداد دودکش- خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد دود کش – خطای پرشر سوییچ دود در مدلهای فن دار

چشمک زدن LED70 = افزایش بیش از حد دما به بیش از ۹۰ درجه

چشمک زدن LED 80=عدم تشکیل یا تشخیص شعله

چشمک زدن LED30 و LED 40= اشکال در مدولاتر شیر گاز

چشمک زدن LED 60 و LED80 = اشکال در پمپ یا عدم گردش آب

ارور پکیج باکسی

ارور باکسی اکو ۳

ارور پکیج باکسی اکو ۳ «« کلیک کنید

ارور E01 = عدم تشکیل یا تشخیص شعله

ارور E02 = فعال شدن کلید حرارتی

ارور E03 = مشکل در پرشر سوئیچ هوا

ارور E04 = این کد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی میباشد

 ارور E05 = انسداد دود کش – خطای پرشر سوییچ هوا

ارور E06 = نرسیدن هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر مکش دود کش

ارور E08 = این کد در صورت ریست کردن بیش از پنج بار در یک ساعت رخ میدهد

ارور E10 = افت فشار آب مدار گرمای

 ارور E25 = افت بیش از حد دما به علت عدم گردش آب

ارور E35 = کمبود شعله اولیه و نرسیدن آن به سنسور شعله

ارور باکسی لونا ۳

کد ۰۱E= نارسایی گاز ورودی

کد ۰۲E = فعال شدن کلید حرارتی

کد ۰۳E = انسداد دودکش – خطای پرشر سوییچ هوا

کد ۰۵E= خطای عملکرد NTC گرمایش – انسداد مدار گرمایش – افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش

کد ۱۰E = افت فشار آب مدار گرمایش

کد ۱۱E = عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم ها گرمایش از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین

کد ۲۵E = افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب

کد ۳۱E = قطع ارتباط بین پنل ، صفحه نمایشگر دیجیتال و ترموستات محیطی

کد ۳۵E = عدم تشکیل یا تشخیص شعله

Call Now Buttonتلفن ثبت سفارش